Akreditace |

Novinářské akreditace - Benátská noc

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese press@brainzone.cz. Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita 22. ročníku festivalu Benátská noc. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak. O akreditaci si, prosím,
zažádejte nejpozději do 15. 7. 2014 do 18:00, písemně vám odpovíme nejdéle do 20. 7. 2014. V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být  případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky. Všichni akreditovaní naleznou v této sekci i závazné instrukce pro pohyb v zázemí festivalu. V provozu bude tiskové centrum. Zde se také budou zveřejňovat aktuální informace a
instrukce o dění na festivalu.

Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Benátská noc o jeho zaslání na e-mailovou adresu press@brainzone.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky
nárok na vystavení průkazu nového. O jeho možném znovu vystavení management festivalu. Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou

0 dní
zbývá do začátku festivalu

Anketa

Chcete na Benátské! 2015 jednu velkou zahraniční kapelu? Hlasovalo lidí: 27574

Reklama

Partneři