Zákazy |

 Do areálu je přísně zakázáno vnášet

  • jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky, PET lahve
  • hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
  • předměty ohrožující bezpečnost nebo zdraví (jakékoliv psychotropní látky; drogy, zbraně) - výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky (např. cigaretové výrobky)
  • laserová ukazovátka
  • magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát Dv, Dv Cam,
    BetaCam, Super VHS, Super 8...) i fotoaparáty - výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

V areálu je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, a to i pro vlastní potřebu.

Do areálu je zakázán vstup psům a ostatním domácím zvířatům!!!

2 dny
zbývá do začátku festivalu

Anketa

  • (33%)
  • (35%)
  • (33%)
Hlasovalo lidí: 172

Reklama

Partneři