Akreditace |

Novinářské akreditace - Benátská noc

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci/fotopasu nevzniká nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita 22.ročníku festivalu Benátská noc. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak. O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději do 20.7. do 18:00, písemně vám odpovíme nejdéle do 23.7. Zároveň doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel. Součástí žádosti jsou i případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky. Všichni akreditovaní naleznou v této sekci i závazné instrukce pro pohyb v backstage. V provozu bude press centrum se stálým servisem. Zde se také budou zveřejňovat aktuální informace a instrukce o dění na festivalu.Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Benátská noc o jeho zaslání na e-mailovou adresu press@brainzone.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky nárok na vystavení průkazu nového. O jeho možném znovu vystavení management festivalu.Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou

0 dní
zbývá do začátku festivalu

Anketa

Chcete na Benátské! 2015 jednu velkou zahraniční kapelu? Hlasovalo lidí: 27010

Reklama

Partneři