Akreditace |

Novinářské akreditace - Benátská noc

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci/fotopasu nevzniká nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita 22.ročníku festivalu Benátská noc. Bude udělena jedna, maximálně dvě akreditace, na jedno médium, pokud nerozhodne management festivalu jinak. O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději do 20.7. do 18:00, písemně vám odpovíme nejdéle do 23.7. Zároveň doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel. Součástí žádosti jsou i případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky. Všichni akreditovaní naleznou v této sekci i závazné instrukce pro pohyb v backstage. V provozu bude press centrum se stálým servisem. Zde se také budou zveřejňovat aktuální informace a instrukce o dění na festivalu.Prosba – prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu Benátská noc o jeho zaslání na e-mailovou adresu press@brainzone.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.Upozornění – udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního průkazu nevzniká automaticky nárok na vystavení průkazu nového. O jeho možném znovu vystavení management festivalu.Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou

178 dní
zbývá do začátku festivalu

Anketa

Chcete na Benátské! 2015 jednu velkou zahraniční kapelu? Hlasovalo lidí: 58049

Reklama

Partneři